این صفحه توسط شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز پشتیبانی و مدیریت می شود

اهمیت استفاده از دوربین مداربسته

اهمیت استفاده از دوربین مداربسته


نتایج یک تحقیقات

نتایج ارایه شده بر اساس تحقیقی است که در بریتانیا بر روی 54هزار مغازه و توزیع کننده درباره میزان

سرقتهای کوچک انجام شده است از این رو به سختی میتوان نتایج را تنها به قشر خاصی از فروشندگان

محدود کرد.

 1) 97 درصد دستبردهای کوچک درزمان اتفاق افتادن بههیچعنوان تشحیص داده نمیشوند

2)به ازایهردستبردتشخیصدادهشده47 موردهرگزتشخیصدادهنمیشوند
**جدول زیر میزان دستبرد و نسبت آن به سود خالص توزیع کننده ها را در مورد مغازههای مختلف نشان میدهد.

نسبت به سود خالص

نسبت به کل فروش

نوع فروشگاه


28.75


1.91

کتاب فروشی

27.55

1.91

لباس فروشی

25.70

1.76

خودرو و لوازم جانبی

18.80

1.70

فروشگاه زنجیرهای

13.33

1.63

لوازم الکتریکی

25.00

0.83

سوپرمارکت و خواروبار فروشی

11.70

1.12

کفش و لوازم ورزشی


علاوه بر اینها اهميت مطالعه اين موضوع به اين لحاظ است كه با توجه به اينكه نظم اجتماعي درابعاد مختلف ازجمله اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي وفرهنگي نمود دارد و تامل دراوضاع جامعه نشان مي دهد كه تقريبا در همه ابعاد خصوصا فرهنگي واجتماعي پيشرفت محسوس است اماچالشهايي نيز به همراه دارد. درشرايط كنوني متاسفانه جرايم به يكي از حادترين مشكلات بشري تبديل شده وهر روز شاهد وقوع انواع جرايم خصوصا سرقت هستيم كه حريم امن شهروندان را شكسته امنیت و حرمت تعرض به اموال را مختل میکند.


چند تعریف

پيشگيري:پيشگيري يك مفهوم كلي است و به مجموعه اقدام هايي گفته مي شود كه براي جلوگيري از فعل و انفعالات زيان آورمحتمل برفرد و گروه بعمل مي آيد.پيشگيري شامل مجموع تدابير سياست جنايي به استشناء تدابيرنظام كيفري مي شود كه غايت انحصاري يا لااقل جزيي آن، تحديد امكان وقوع مجموع اقدامهاي مجرمانه از طريق غيرممكن كردن، دشوارتركردن يا كمتر محتمل كردن آنهاست.

جرم :هرفعل يا ترك فعل كه قانونگذار براي ان مجازات مشخص نموده است. استفاني استاد حقوق فرانسه جرم را چنين تعريف كرده است: (جرم فعلي است كه قانونگذار آنرا پيش بيني كرده ودرقانون جزا مرتكب آنرا به خاطراخلالي كه در نظم

جامعه بوجود مي آورد مجازات مي كنند.

سرقت : ربودن مال ديگري بصورت پنهاني.

تأثير انكار ناپذير استفاده از وسايل ايمني


بخش بازرگانی خصوصی بیشتر قربانی جرم قرار میگیرد به گونه ای که طبق آمارها فروشگاهها ده برابر بیشتر از منازل مورد دستبرد واقع میشوند بنابراین متقاضیان عمده خدمات امنتی می باشند. جرایم ارتکابی در مراکز تجاری بسیار متنوعند در این میان چند نوع جرم قابل تشخیصند که اکثرا جزء جرایم علیه اموال و مالکیت می باشند:


1. سرقت از فروشگاه و تقلب های اتفاق افتاده از سوی مشتریان

2. جرایم کوچک مثل تکدیگری و استعمال مواد مخدر

3. سرقتهای ارتکابی توسط کارکنان

4. سرقت با شکستن حرز

5. خشونت و تعرضوبه افراد


در نتیجه با توجه به گسترش روز افزون جمعيت و شيوع جرائم مختلف از جمله سرقت حضورفيزيكي پليس به تنهايي جوابگو نمي باشد والزاما باید برای تامین امنیت از تکنولوژی های نوین بویژه ابزارهایی همچون دوربینهای مداربسته برای پیشگیری از برخی جرایم روی آورد.

يكي از راههايي كه همواره در تأمين امنيت مكانها و منازل مورد تأكيد پليس است استفاده از وسايل و تكنولوژيهاي ايمني است .هر قدر شهروندان از تكنولوژي جديد امنيت اماکن بيشتر استفاده نمايند درامر پيشگيري از سرقت بيشتر مشاركت نموده اند بطوري كه 82 درصد از افراد مورد پرسش در جامعه آماری آنرا موثر دانسته اند.مفهوم عام نظارت و کار کردهای سیستم نظارتی

اگر چه که یک سیستم نظارتی ممکن است در محدوده دید خود بتواند ورود افراد مجرم و انجام دزدی را جلوگیری نماید ، با این حال شواهدی وجود دارد که برخی اعمال مجرمانه می توانند حتی در حضور دوربین ها و تنها با تغییر شیوه عملکرد خود به فعالیت ادامه دهند . برای مثال ، در نقطه ای چند شخص با یکدیگر ملاقات و برای تهیه مواد مخدر گفتگو می کنند ، اما معامله خود را در نقطه دیگری انجام می دهند . حال اگر تمامی نقاط با دوربین ها تحت پوشش قرار گیرند ، می توان تا حد زیادی جرم را کنترل نمود .


در برخی موارد از دوربین های تقلبی استفاده می شود . در گزارشات آمده است که پس از نصب دوربین های حقیقی و حتی تقلبی در اتوبوس های شهری آمار جرم در این مکان ها کاهش یافته است . ( این کاهش نسبت به اتوبوس های بدون دوربین بسیار بیشتر بوده است ) . لذا به نظر می رسد که دوربین های تقلبی هم به اندازه دوربین های حقیقی در کاهش جرم موثر بوده اند . حال اگر افراد در یک محل مطلع شوند – از طریق علاماتی بر در و دیوار – که به صورت 24 ساعته توسط سیستم های نظارتی در حال نظاره هستند و آنگاه حادثه ای رخ دهد ، عدم وجود سیستم نظارتی و جعلی بودن آن برای مسئولین آن مکان عواقب بسیار سنگینی خواهد داشت .


روش سومی که ممکن است منجر به کاهش آمار وقوع جرم شود از طریق افزایش مسئولیت پذیری جمعی خواهد بود . در یک تحقیق بیان شده است که اگر ساکنان یک منطقه شاهد نصب سیستم های نظارتی در محله خود باشند ، این به آنان القا خواهد کرد که در جهت بهبود شرایط و ارتقای محیط زندگی آنان تلاش هایی صورت گرفته است . این مساله باعث افزایش رضایت مندی اجتماعی و خوش بینی مردم به دولت می شود که در نتیجه باعث ایجاد حس مسئولیت پذیری در بین مردم به جهت کنترل امنیت می شود . البته یک نتیجه گیری کاملاً خلاف نیز وجود دارد و آن این است که در صورت نصب سیستم های نظارتی در یک محله ، ممکن است آن مکان به عنوان یک نقطه ناامن تلقی و منجر به سرعت گرفتن بی نظمی های اجتماعی در آن مکان شود .


دیگر فواید سیستم های نظارتی

علاوه بر کاهش جرم ، می توان فواید بسیار دیگری برای یک سیستم نظارتی بر شمرد که برخی موارد از این جمله اند : کاهش ترس از وقوع جرم

 کمک به تحقیقات پلیسی

 تشخیص موارد اورژانس کمک رسانی

 مدیریت مکان

 جمع آوری اطلاعات
ارزیابی سیستم های نظارتی


در سال های اولیه ارایا این سیستم ها مطالعات زیادی صورت گرفت اما مشکلاتی پیش آمد که میزان اعتماد پذیری این سیستم ها زیر سئوال برد . از جمله این مشکلات می توان به نبود کنترل بر برخی نواحی ، استقلال محققان از یکدیگر ، و سادگی الگوهای وقوع جرم اشاره کرد . اثبات کاهش میزان وقوع جرم با به کار گیری سیستم های نظارت تصویری تا حدی مشکل است . زیرا سیستمی که برای حل یک مشکل استفاده می شود عموماً نمی تواند بدون رخ داد یک حادثه و یا بدون استفاده همزمان از یک روش دیگر مقابله با جرم مورد استفاده قرار گیرد . به کارگیری سیستم ها ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود و یا الگوهای وقوع جرم تغییر کنند . نرخ وقوع جرم عموماً می تواند براساس پارامترهایی از جمله تغییرات فصلی و یا وقایع دیگر تغییر کند . همچنین ممکن است که مجرمان از حضور سیستم های نظارتی مطلع نباشند و یا افراد مختلف در زمان های متفاوت پی به وجود سیستم ها ببرند ( و البته این پارامتر در موفقیت یا عدم موفقیت استفاده از سیستم های نظارت تصویری بسیار مهم است ) . تمامی این عوامل می تواند منجر به آن شود تا نتوان میزان کارآیی و یا موفقیت یک سیستم نظارتی را بررسی کرد . برای مثال ، اگر چه به کار گیری سیستم های نظارت تصویری در چهار خیابان لندن که محل عرضا مواد مخدر بود توانست در پیشگیری از جرم به موفقیت هایی دست یابد ، با یان حال مشکل آن بود که این پروژه به همراه دیگر اقدامات امنیتی ، از جمله حضور پلیس و دستگیری مجرمان صورت می گرفت و لذا تاثیر این پروژه به طور دقیق معیین نمی گردید . در برخی موارد ، نبود میزان کافی وقوع جرم باعث عدم دستیابی به یک آمار دقیق می گردد . برای مثال در یک پروژه در ایالت الینویس آمریکا حدود 4 میلیون دلار صرف گردید تا کلیه مراکز اقامتی بین راهی به دوربین های نظارتی مجهز شوند . دوربین ها توسط پلیس های ایالتی استفاده می شدند . با این حال هم اداره حمل و نقل ایالتی و هم اداره پلیس ایالتی گزارش دادند که میزان وقوع اعمال مجرمانه در این گونه مراکز اقامتی بسیار کم است ، به گونه ای که پلیس در کلیه مراکز اقامتی در سراسر ایالت در یک سال تنها 50 واقعه مجرمانه را به ثبت می رسانید . در این چنین نرخ پایینی از وقوع جرم ، هیچگاه نمی توان تاثیر استفاده از سیستم های نظارتی بر کاهش میزان وقوع جرم را بررسی کرد . همچنین بررسی تاثیر استفاده از سیستم های نظارت تصویری تابعی از نوع طراحی آن سیستم ها نیز می باشد . سیستم های نظارتی استفاده می شوند تا بر وقوع جرم نظارت شود. لذا دوربین ها می توانند تصاویری را ثبت کنند که ممکن بود پلیس نتواند مشاهده کند . لذا این امر باعث افزایش آمار گزارشات وقوع جرم می شود ، به خصوص برای جرائمی که در حالت عادی گزارش نمی شدند.
مزایای استفاده از سیستم نظارت تصویری


اهميت استفاده از دوربین مدار بسته به اندازه اي است كه در طول دو دهه گذشته اين سوال در ذهن بسياري از كاربران سيستمهاي نظارت تصويري بوجودآمده است كه چگونه تا پيش از اين از اين سيستم استفاده نمي كردند!

علاوه بر آن در هنگام وقوع جرم و يافتن مجرمين وجود يك سيستم نظارت تصويري مناسب كه بطور اصولي طراحي شده باشد مزاياي بسياري را براي محافظت از دارايي ها، داشتن مكاني امن و مديريت موثر منزل يا محل كار خواهد داشت. در زير 5 مورد از ويژگي هاي دوربین مدار بسته كه توجيه سرمايه گذاري براي نصب اين سيستم را به منظور حمایت از دارایی به همراه دارد را بررسي مي كنيم:1- ترساندن مجرمين

يكي از مهمترين مزاياي دوربین مدار بسته ترساندن مجرمين از انجام جرم است. دوربین مدار بسته هايي كه در محل هاي مناسب نصب شده باشند، مجرم احتمالي را بر آن مي دارد تا از انجام جرم دست بردارد و محل ديگري كه ضريب امنيتي پايين تري دارد را براي انجام جرم انتخاب نمايد.

2- جلوگيري از سرقت

طبق مطالعات انجام شده در صنايع كوچك، اين مشاغل بطور ميانگين سالانه 50 هزار دلار متضرر مي شوند، و با توجه به شرايط حاضر اقتصادي كه در آن امكان جابجايي محصولات به سرقت رفته به آساني ممكن است، احتمال خطر سرقت هاي دروني و بيروني به سرعت در حال افزايش است. ثابت شده است كه يك سيستم دوربین مدار بسته به راحتي اين آمار را به نصف كاهش مي دهد.

3- افزايش بهره وري

بهره وري نيروي كار بزرگترين دغدغه اي است كه امروزه تجارت و صنعت با آن مواجه است. سيستم هاي نظارت تصويري كمك مي كنند تا حتي در هنگامي كه شما (بعنوان مدير مجموعه) در محل حضور نداريد، افراد بهترين رفتار كاري را از خود نشان دهند و همچنين به مديران اين امكان را مي دهد تا عادات و رفتار هاي كاري را بصورت دوره اي و در زمانهاي معين مشاهده و بررسي كنند.

4- كاهش مسئوليت و بدهي

بسياري از مجرمين به دنبال كسب سود از طريق ايجاد ادعاهاي دروغين عليه شركت ها مي باشند. بدون داشتن شواهد براي دفاع از خود مسئولين اين شركت ها ممكن است گاها محكوم به پرداخت هزينه هاي گزافي شوند. دوربین مدار بسته راهي موثر براي جلوگيري از اين وقايع به شمار رفته و عليه چنين ادعاهايي مفيد خواهد بود. (به ياد داشته باشيد كه بسياري از دادخواست ها توسط كاركناني به اثبات مي رسند كه رويدادي را در خارج از محدوده نظارت تصويري شما گزارش مي كنند. توصيه مي شود كه علاوه بر دوربین مدار بسته هايي كه بصورت آشكار نصب مي شوند، دوربین مدار بسته هايي نيز بصورت ناپيدا و مخفي از ديد افراد نصب شود تا افراد مكان امني را براي تجمعات و يا انجام جرم پيدا نكنند و در هر نقطه قابل رويت باشند.)


5- آرامش خاطر

مديران مشاغل و صاحبان منازل در نهايت هر امر به دنبال آرامش خاطري هستند كه در نتيجه محافظت از دارايي هايشان و تأمين محيط امن و مطمئن براي كاركنان، دوستان و خانواده شان به دست مي آيد. و اينكه در هنگام وقوع حوادث احتمالي قادر باشند تا فرد يا افراد متخلف و مقصر را به مراجع قضايي معرفي كنند. تحقق اين امر تنها توسط يك سيستم نظارت تصويري ميسر خواهد شد.


نتیجه گیری

در حال حاضر محال است که از خیابانی عبور کنید که در آن دوربین‌های مداربسته دولتی یا خصوصی ناظر اعمال شما نباشند. دوربین‌های ترافیکی، دوربین‌های پلیس راهنمایی و رانندگی دوربین‌های کنترل طرح ترافیک، دوربین‌های بانک‌ها و موسسات مالی، دوربین‌های مداربسته شرکت‌ها و مغازه‌ها؛ همه چشمانی همیشه بیدار هستند که اعمال و رفتار شهروندان را زیر نظر دارند. با توجه به آنچه کارشناسان در این گفت‌وگو مورد تاکید قرار دادند تا زمانی که این دوربین‌ها اعمال و رفتار شهروندان را در محیط‌های عمومی زیر نظر داشته باشند، خط قرمزی نادیده گرفته نشده است برعکس این اقدام تاثیر بازدارند در ارتکاب جرایم دارد چراکه مجرمانی که می‌دانند اعمال آنها 24 ساعت شبانه روز ثبت می‌شود، به راحتی اقدام به ارتکاب جرم نمی‌کنند.

در نهایت باید گفت سیستم های نظارت تصویری عمدتاً برای مقابله با دزدی ها موثر می باشند و در موارد وقوع جرایم چندان کارآمد نیستند . ( اگر چه در برخی موارد موفقیت هایی نیز مشاهده گردیده است )

به نظر می رسد سیستم های نظارتی عمدتاً برای مکان های بسته و یا اماکنی که فضای معین و تعریف شده ای دارند کارآیی دارد .

نوع استفاده از سیستم و محیطی که در آن سیستم به کار برده می شود می تواند بسیار با اهمیت باشد .

در صورت استفاده از سیستم های نظارتی می توان پس از وقوع جرم درباره آن بیشتر تحقیق به عمل آورد .

برای اثبات عملکرد مثبت سیستم می بایست با نیرو های پلیس ارتباط تنگاتنگی وجودداشته باشد .

برای آن که کمی فراتر از بیان آماری حرکت کنیم می توانیم بیان کنیم که شواهدی وجود دارد که در بسیاری از پروژه های نصب سیستم های نظارتی شاهد کاهش میزان وقوع جرم بوده ایم . به عبارت دیگر ، اگر چه در برخی موارد تعداد گزارشات ثبت وقوع جرم افزایش می یابد ، با این حال می توان گفت سیستم های نظارتی چیزی را بدتر از گذشته نکرده اند ، و البته روز به روز بر تعداد گزارشاتی که کاهش میزان وقوع جرم با استفاده از سیستم های نظارتی را اثبات می کنند نیز افزوده می شود .

برای اطلاع از آخرین تخفیفات و محصولات عضو خبرنامه ما شوید